Lịch múa lân xuân Giáp Ngọ 2014

ĐOÀN VÕ THUẬT & LÂN - SƯ - RỒNG THỌ PHƯỚC ĐƯỜNG

biểu diễn phục vụ các chương trình :

Ngày 16 tháng chạp ( 16 / 01 /2014 )

* Múa Lân & Trống hội Văn Nghệ Chào Năm Mới

Địa điểm :  K.S Michelia - Nha Trang

Thời gian :  từ 18g00  đến 19g30

Đêm 18 tháng chạp ( 18 / 01 / 2014 )

Địa điểm :  KS. Viễn Đông

Thời gian :  từ 18g30  đến 19g00

Đêm 20 tháng chạp ( 20 / 01 / 2014 )

1. Múa Trống hội lể Khởi công Đài truyền hỉnh VTV

Địa điểm : 7B Phạm phú Thứ - Nha Trang

Thời gian :  từ 8g30  đến 9g30

2. Múa Lân

Địa điểm : NH. Đập Nước

Thời gian :  từ 18g30  đến 19g00

Đêm 21 tháng chạp ( 21 / 01 / 2014 )

* Múa Lân

Địa điểm :  NH. Đập Nước

Thời gian :  từ 18g30  đến 19g00

Đêm 22 tháng chạp ( 22 / 01 / 2014 )

1. Múa lân

*Nhà Trẻ Phước Long : từ 15g30  đến 16g00

* NH, Đập Nước : từ 18g30  đến 19g00

 

2. Trống Hội & Biểu diễn Võ thuật Khai mạc Hội thi Lân Tp. Nha Trang Năm 2014

Địa điểm :  Quãng Trường 2 - 4, Trần Phú, Tp. Nha Trang

Thời gian :  từ 19g00  đến 19g30

Ngày 23 tháng chạp ( 23 / 01 / 2014 )

* Múa Lân & Rồng & Trống hội dựng nêu

Địa điểm :  KS. Ana Mandara

Thời gian :  từ 15g30  đến 16g30

* Múa Lân Khai mạc Hội Hoa Xuân Tp. Nha Trang

Địa điểm :  Công viên Yến Phi - Nha Trang

Thời gian : từ 18g30  đến  19g00

* Đêm 24 tháng chạp ( 24 / 01 / 2014 )

1.  Múa Lân :

* Trường MN Hương Sen : từ  8g30  đến 9g30

* KS. Ana Mandara : từ 18g30  đến 19g00

 

2. Múa Lân lên mai hoa thung Đại diện cho P. Phương Sài & P. Phương Sơn Tham gia Hội thi Múa Lân Tp. Nha Trang Năm 2014 : 

Địa điểm : Quãng trường 2 - 4, Tp. Nha Trang

Thời gian :  từ 19g00   đến 19g30

* Đêm 25 tháng chạp ( 25 / 01 / 2014 )

* Múa Lân - Sư - Rồng Văn nghệ Mừng Đảng Mừng Xuân

Địa điểm :  Quãng trường 2 - 4

Thời gian : từ 19g30  đến  20g00

Mùng 01 Tết ( 31 / 01 / 2014 )

1. Múa Lân & Rồng Tài Lộc đến nhà xông đất đầu Năm

Địa điểm : Nhà Thiếu Nhi Khánh Hòa, UBND Phường Phương Sài, Trung Tâm Văn Hóa tỉnh Khánh Hòa, KS. Novotel, Resort.Ana Mandara, Resort Ninh Vân Bay, Resort Vinpeal, NH. Vườn Soài, các Cửa Hàng, Tư gia ...........

Thời gian :  Sáng từ 6g00  đến  11g30

2. Múa lân & Rồng xông đất đầu năm :

* Ana Mandara : từ 18g30  đến 19g00

 

* Sailing Club : từ 23g00 đến 23g30

Mùng 02 Tết ( 01 / 02 / 2014 )

1. Múa Lân hái lộc Khai trương đầu Năm

* Vinpealand : Từ 8g30  đến 9g30

* Các Tư gia : từ 8g00  đến 10g00

* KS. Sheraton : từ 17g00  đến 18g00

2.Múa Lân - Sư - Rồng, Võ Thuật, Trống Hội Chương trình Mừng Xuân Gíap Ngọ

Địa điểm : Quãng Trường 2 - 4, Trần Phú, Tp. Nha Trang

Thời gian :  từ 19g00  đến  21g00

Nội dung chương trình biểu diễn :

- Thập bát trống hội báo tin mừng

- Bát Lân cung hỉ

- Xích Long tranh châu

- Song Sư hí cầu

- Lân lên mai hoa thung

- Võ cổ truyền Thập bát ban

- Tứ Lân leo sào hái lộc

- Song Long quá hải

- Long & Lân giao Mừng Xuân mới.

Mùng 03 Tết ( 02 / 02 / 2014 )

1. Múa Lân Khai trương đầu Năm

* Vinpealand : từ 8g30  đến 10g30

Địa diểm :  Nhà Hàng, các Tư gia..........

Thời gian :  từ  8g00  đến 11g00

2. Chương trình Múa Lân & Thi đấu Cờ người Võ thuật

Địa điểm : Quãng Trường 2 - 4, Trần Phú, Tp. Nha Trang

Thời gian : từ 16g00  đến  18g00

* Múa Long & Lân giao hội

Địa diểm :  Mia Resort

Thời gian :  từ 20g00 đến 21g00

* Múa Lân lên mai hoa thung

Địa điểm :  Sailing Club

Thời gian : từ 22g30 đến 23g00

 

Mùng 04 Tết ( 03 / 02 / 2014 )

1. Múa Lân xông đất đầu năm

* Vinpealand : từ 8g30  đến 10g30

Địa diểm :  Quán Caphé Sóng Biển, Tư gia.......

Thời gian :  từ  8g00  đến 10g30

2. Chương trình Múa Lân & Thi đấu Cờ người Võ thuật

Địa điểm : Quãng Trường 2 - 4, Trần Phú - Nha Trang

Thời gian : từ 16g00  đến  18g0

* Múa lân Mừng Xuân

Địa điểm :  KS. Michelia

Thời gian : 18g30 đến 19g00

* Múa Thập bát trống hội

Địa điểm : Sailing Club

Thời gian : từ 22g30  đến 23g00

 

Mùng 05 Tết ( 04 / 02 / 2014 )

1. Múa Lân

* Vinpealand : từ 8g30  đến 10g30

2. Chương trình Múa Lân & Thi đấu Cờ người Võ thuật

Địa điểm : Quãng Trường 2 - 4, Trần Phú - Nha Trang

Thời gian : từ 16g00  đến  18g00

* Múa Lân Bế mạc Hội Hoa Xuân TP. Nha Trang

Địa điểm :  Công viên yến Phi

Thời gian :  từ 19h00  đến 19h30

Mùng 06 Tết ( 05 / 02 / 2014 )

1. Múa Lân Vinpealand : từ 8g30  đến 10g30

2. Múa Lân Khai trương đầu Năm

Địa điểm : Công Ty Tín Thịnh, Công Ty Bia, Nhà Hàng Tre Xanh, Bảo hiểm Prudention, Đông lạnh F 17 & F 90, các Tư gia.........

Thời gian :  từ 7g00  đến 11g00

*  Sailing Club :

Múa Song Sư hí cầu từ 22h30  đến 23h00

Mùng 07 Tết ( 06 / 02 / 2014 )

1. Múa Lân Khai trương

 

* Bảo hiểm Hàn Quốc : từ 7g30  đến 8g00

2. Múa Lân & Rồng & Trống hội hạ nêu

Địa điểm :  Resort Ana Mandara

Thời gian :  từ 9g00  đến 10g00

3. Múa Lân Xông đất Re Sort Hòn Tầm : từ 15h00  đến 17h00

Mùng 08 Tết ( 07 / 02 / 2014 )

* Múa Lân Khai trương đầu Năm :

Bảo hiểm Daiichi, Các Cửa Hàng, Tư gia ....

Thời gian : Từ 7g30  đến  11g00

* Múa Lân Re Sort Ana Mandra : từ 18h30  đến 19h00

Mùng 10 Tết ( 09 / 02 / 2014 )

* Múa Lân, Trống hội & Võ thuật

Địa điểm : NH. Bốn Mùa

Thời gian :  từ 20h30  đến 21g30 

11 tháng chạp ( 10 / 02 / 2014 )

* Múa Lân Khai trương đần năm

Địa điểm :  Trường TH Phương Sài, Trường TH Vĩnh Nguyên I

Thời gian :  từ 7g00 đến 7g30

Last modified on Saturday, 08 March 2014 18:33

Go to top